1. Yayınlar:
 • Makale : Burhanettin Şenli (2013) Eşmeli Garip Elif’in Türküsü, Efe Yüreği Dergisi, İzmir, Ocak-Şubat 2013 S. 104-105
 • Makale : Burhanettin Şenli (2013) Atçalı’nın Torunu Hacı Müftü, Efe Yüreği Dergisi, İzmir, Temmuz 2013 S. 84-86
 • Makale: Burhanettin Şenli, Afganistan, İslam, Taliban ve Günümüze Etkileri, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, İslam Dünyası Özel Sayısı Cilt 1, Yıl 23 Sayı 95, Mayıs Haziran 2017
 • Kitap Bölümü: Hacı Müftü’nün Milli Mücadele’deki Faaliyetleri konusu; Hüseyin Yalçın’ın Uşak Yöresi Kurtuluş Savaşı Hatıraları, Ankara 2018, isimli Kitabında yayınlanmıştır.
 • Makale: 01 Ekim 2015, “Sessiz Çığlık”, Yeni Konya Gazetesi
 • Makale: 01.03.2018, “Eşme’de Şehit Olan Milli Mücadele Kahramanı Ali Bey” Banaz Haber Gazetesi Uşak
 • Makale: 22.01.2018, “Eşmeli Garip Elif’in Türküsü” Banaz Haber Gazetesi Uşak
 • Makale: Dr. Burhanettin Şenli, Afganistan, İslam, Taliban ve Günümüze Etkileri, ASAM Avrasya Dosyası Dergisi, Sonbahar 2018, Cilt 11, Sayı 1, s. 145-212
 1. Uluslarası Hakemli Yayınlar:
 • Burhanettin Şenli, Milli Mücadele’de Eşme Elvanlar Baskını ve Şehit Ali Bey, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, Tarih Okulu dergisi (TOD), Mart 2016, Yıl 9, Sayı XXV, ss.969-1012, International Peer-Reviewed Journal of Social Scienses, Journal of History School (JOHS) March 2016, Year 9 Issue XXV, pp.969-1012, DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/Joh833
 1. Hakemli Yayınlar:
 • Strateji Makale: Burhanettin Şenli, Afganistan’ın İşgalinin 36.Yılında, Rus İşgalinin Sovyet Belgeleri ışığında incelenmesi ve Rusya’nın Günümüzde Uyguladığı Yeni Avrasyacılık Stratejisinin Değerlendirilmesi, Avrasya Stratejik Araştırma Merkezi (ASAM), Avrasya Dosyası Üç Aylık Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, İlkbahar 2016, İstanbul
 • Makale: Burhanettin Şenli, “Afganistan, İslam, Taliban ve Günümüze Etkileri” Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, Yeni Türkiye Dergisi İslam Dünyası Özel Sayısı Cilt I, Yıl 23, Sayı 95, Mayıs-Haziran 2017, Gölbaşı Ankara

Ç. Ulusal Bildiriler, Konferans, Panel, Çalıştay, Söyleşi

 • Çalıştay: Trabzon 18 Mart 2017, Afgan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği Çalıştay’ında dört konu takdim edilmiştir

“Afganistan’da Göç Sorunu”

“Afganistan’da Güvenlik Sorunu”

“Afganistan’da Uyuşturucu Üretimi Sorunu”

“Afganistan’da Yeniden Yapılanma Nasıl Olmalıdır?” Konuları anlatılmıştır.

 • Panel: Trabzon19 Mart 2017, Afgan Hazaralar’ı Kültür ve Dayanışma Derneği Panelinde “ Afganistan’da Türk Kültürü “ konusu anlatılmıştır.
 • Konferans: 01. Nisan. 2017 “Afganistan’da Türk Kültürünün İzleri” Türk Ocağı Konya,
 • Konferans: 01 Nisan 2017 “Balkanlarda Türk İzleri” Türk Ocağı Konya
 • Konferans: Karatay Üniversitesi 12.Nisan.2017 “Çanakkale zaferi”
 • Söyleşi: Mehmet Pembeci ve Metin Aydoğan ile, Urla İzmir
 • Fotoğraf Gösterisi ve söyleşi: 17 Ekim 2017 “Afganistan’dan İzler” KONFAD Konya Fotoğraf Amatörleri Derneği
 • Konferans: 01 Kasım 2017 “Kurtuluş Savaşı ve Atatürk” Özel Elmas Anadolu Lisesi Konya
 • Fotoğraf Gösterisi ve söyleşi: 01 Kasım Çarşamba “Afganistan’dan İzler” Özel Elmas Anadolu Lisesi Konya
 • Konferans: 08 Kasım 2017, “Kurtuluş Savaşı ve Atatürk” Nakipoğlu İlkokulu
 • Konferans: 21 Ekim 2017, “Irak Türkmenleri ve Ortadoğu Siyasetindeki Yeri” Türk Ocağı Konya
 • Fotoğraf Gösterisi ve söyleşi: 15 Kasım 2017 “Afganistan’dan İzler” Kevser Göleş ve Arkadaşları Urla İzmir
 • Konferans: 15 Kasım 2017 “Kurtuluş Savaşı ve Atatürk” Kevser Göleş ve Arkadaşları Urla İzmir
 • Fotoğraf Gösterisi ve söyleşi: 24 Kasım 2017 “Afganistan’dan İzler” Urla Kent Konseyi Urla İzmir
 • Konferans 06 Aralık 2017 “Kurtuluş Savaşı ve Atatürk” 24 Kasım İlkokulu Konya
 • Konferans 08 Aralık 2017 “Kurtuluş Savaşı ve Atatürk” Türk Anneler Derneği Anaokulu Konya
 • Konferans 26 Şubat 2018 “Kurtuluş Savaşı ve Atatürk” Mareşal Mustafa Kemal Orta Okulu Konya
 • Konferans 28 Şubat 2018 “Kurtuluş Savaşı ve Atatürk” Karibu Sanatseverler Grubu Konya
 • Konferans 02 Mart 2018 “Türk Tarihinden Anekdotlar” Milli Çözüm dergisi Konya
 • Konferans 23 Mart 2018 “Kurtuluş Savaşı ve Atatürk” Urla Kent Konseyi Urla İzmir
 • Konferans: 10.Mayıs. 2018 “Stratejik Tehdit Unsuru Olarak Uyuşturucu” Uşak Üniversitesi
 • Konferans: Konya Belmondo Kafe 18 Mart.2019 “Az Bilinen Yönleriyle Çanakkale”
 • Konferans: Konya Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulu 04 Nisan.2019 “Az Bilinen Yönleriyle Çanakkale”
 • Konferans: Konya Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulu 04 Nisan.2019 “Kurtuluş savaşı Ve Mustafa Kemal Paşa”
 • Konferans: Konya İl Jandarma Komutanlığı 12.Nisan.2017 “Az Bilinen Yönleriyle Çanakkale”
 1. Uluslararası Bildiriler, Konferans, Panel Çalıştay
 • Poster Bildiri: Hacı Müftü ve Milli Mücadeledeki Faaliyetleri, III.Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri, 20-26/09/2014, Delhi, Hindistan, S.423-431
 • Poster Bildiri: Türk İstiklal Savaşı Kahramanlarından Ahmet Derviş Paşa ve Ardından Atatürk’ün yazdığı Mersiye, IV.Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri,14-15-16 Mayıs 2016 Konya
 • Bildiri: Burhanettin Şenli, Turkish Cultural Traces in Afghanistan, 5th International Conference, “Runaway World, Liquid Modernity and Reshaping of Cultural Identities, Heritage, Economy, Tourism and Media” Ohrid, Macedonia, 17-19 January 2017,
 • Bildiri: Burhanettin Şenli, Türk Kurtuluş Savaşında Türk Afgan İlişkileri, VIII. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri, 4-6 Mayıs 2017 Konya
 • Bildiri: Burhanettin Şenli, Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz’dir. İleri! Emrinin Verildiği Yere Dair, IX. Uluslararası Türk Sanatı Tarihi ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikleri, Bayındır, İzmir, 28-29 Eylül 2017
 • Bildiri: 6th International Conference “Ohrid-Vodici, 2018” “DIASPORA, TRANSNATIONALISM, TRANSCULTURLISM AND INTER-CULTURAL COMMUNICATIONS AS NEW FORMS OF SOCIAL CAPITAL” Burhanettin Şenli “Traces of Ataturk in the Balkans”
 • Bildiri: “Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi” Mayıs 2018 Ufuk Üniversitesi İncek/Ankara, Burhanettin Şenli “Az Bilinen Yönleriyle Çanakkale”
 • Bildiri: “Türk Tarihinin Dönüm Noktası Karlofça” X. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri, Konya, 9-11 Mayıs 2018
 1. Verilen Lisansüstü Ders:
 • İngilizce Euro Balkan Üniversitesi tarafından “Global Security Studies” Konulu Makedonya Ohri ‘de 29 Ağustos- 3 Eylül 2017 tarihinde Düzenlenen uluslararası yaz okulu projesinde, Dr. Burhanettin Şenli, “Global Teror and Security” Başlıklı dersi vermiştir.